De hieronder beschreven therapie vormen heb ik vele jaren intensief uitgevoerd. Ik heb er een zeer brede en diepe inzichten door verworven. Inmiddels gebruik ik in mijn praktijk nog uitsluitend neurotherapie.

Fysiomanuele therapie

Psychosomatische fysiotherapie

Bij psychosomatische fysiotherapie komen naast mechanische aspecten ook psycho-sociale factoren aan de orde. Gebruik van toegepaste kinesiologie maakt het mogelijk een betere persoonlijke analyse van het bewegingsprobleem te maken om zo een effectievere behandeling te kunnen uitvoeren. Bij de behandeling maak ik uitsluitend gebruik van zeer specifieke, rustig uitgevoerde, handgrepen. Onderzocht wordt of er een verband bestaat met andere klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijnklachten, duizeligheid, benauwdheid, uitstralende pijn, of inwendige klachten.

Veel klachten, die voor behandeling middels fysiotherapie of manuele therapie in aanmerking komen, zijn van psychosomatische aard. Daar waar mogelijk zal dit worden aangegeven en afhankelijk van de persoonlijke wensen kan daar al dan niet dieper op worden ingegaan.

Behandelingen vinden plaats op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven fysiotherapie. Het te declareren bedrag is afhankelijk van de behandeltijd (30 of 60 min.).

Manuele therapie

Manuele therapie zoals die door mij wordt gehanteerd, wordt ook wel de D.A.M. techniek genoemd. (Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie). Belangrijke aspecten van deze vorm van manuele therapie is dat uitvoerig gezocht wordt naar de (mechanische) oorzaak van de klachten, het kernprobleem. Er wordt vaak een ander (groter) deel van het lichaam behandeld dan de plaats waar de klachten worden aangegeven. De achterliggende gedachte is dat er vaak vele compensaties vooraf gaan aan het ontwikkelen van een daadwerkelijk voelbare pijnklacht of bewegingsbeperking. Ook als een beperking eenmaal bestaat vinden er bewust en onbewust nog compensaties plaats. Bij het onderzoek en de analyse wordt rekening gehouden met dit proces. De behandeling is niet pijnlijk, de mobilisaties worden zeer rustig uitgevoerd en kunnen op iedereen, jong en oud worden toegepast. (zie ook: www.damcursus.nl)

Een manuele therapie behandeling duurt één uur. Het tarief is gebaseerd op het wettelijk vastgestelde tarief manuele therapie en fysiotherapie.

>> naar boven


Toegepaste kinesiologie

Toegepaste kinesiologie is een techniek, waarbij met behulp van subtiel uitgevoerde spiertesten 'vragen' aan het lichaam gesteld kunnen worden. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat er een objectief en individueel beeld gecreëerd kan worden. Toegepaste kinesiologie wordt door mij met name uitgevoerd binnen het kader van de meridiaan leer, de leer waar onder andere de acupunctuur op is gebaseerd.

Een behandeling d.m.v. toegepaste kinesiologie duurt één uur en kost € 80,-. Gedeeltelijke verrekening via fysiotherapie is mogelijk met een verwijzing voor fysiotherapie. Vervolgbehandelingen zijn qua frequentie en duur afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Psycho-Kinesiologie

Psycho-kinesiologie is een vorm van persoonlijke begeleiding, waarbij het accent vooral ligt op het mentale vlak, ook als er sprake is van 'fysieke' klachten. Ik werk hierbij zodanig, dat de persoonlijke aspecten van een 'fysieke' klacht onderzocht kunnen worden, om van daaruit te komen tot verdere persoonlijke groei. Behalve een fysiek of psycho-sociaal 'probleem', kan ook uitsluitend de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling een goed uitgangspunt voor een sessie psycho-kinesiologie vormen (zie persoonlijke ontwikkeling).

De meridiaanleer, de leer waarop o.a. de acupunctuur is gebaseerd vormt het kader waarbinnen wordt gewerkt. Elk acupunctuurpunt bevat een schat aan energetische informatie ook op mentaal niveau. Deze informatie omvat alle niveau's, van dagelijks handelen, voeding, tot diepe gevoelens en herinneringen. Ons lichaam kent onze 'geschiedenis' tot in détail.

Met behulp van toegepaste kinesiologie geeft ons lichaam via de acupunctuurpunten zeer persoonlijke gegevens over wat er werkelijk 'mankeert', wat ons eigen aandeel daarin is en welke benadering dit vraagt. Klachten laten zien dat we in een vicieuze cirkel zijn terechtgekomen of zijn vastgelopen. Ergens zit een dis-harmonie en ons lichaam is kennelijk niet meer in staat om te compenseren. Klachten vragen om speciale aandacht op méér dan alleen het fysieke niveau.

Klachten, die voor behandeling in aanmerking komen zijn zeer divers en lopen uiteen van 'erkende' psychosomatische klachten als hoge bloeddruk of hyperventilatie, M.E. en 'burn out', tot niet 'erkende' psychosomatische klachten als allergieën, interne problemen, maag- en darmstoornissen, tal van pijnsyndromen en gewrichtsklachten zoals bijvoorbeeld een hernia.

De behandeling is gericht op het ontwikkelen van inzicht in je eigen blokkades, je fysieke blokkades én je eigen genezende vermogen. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke middelen, waarmee het lichaam aangezet of uitgenodigd wordt om de eigen genezingskracht te benutten.

Psycho-kinesiologie en persoonlijke ontwikkeling

Psycho-kinesiologie is bij uitstek geschikt als hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling. Ook hier is het eigen lichaam in staat exact aan te geven welk thema op dit moment belangrijk is in je persoonlijke, spirituele ontwikkeling. Belangrijke vragen kunnen zijn: "Op welk gebied kan ik nog meer bewustzijn ontwikkelen; "waar zit nog onvrijheid in mijn denken, mijn gevoel en mijn handelen"; "wat is de betekenis van een steeds terugkerend thema in mijn leven of mijn dromen"? Waarom loop ik steeds vast in dezelfde dingen, of waarom loop ik steeds tegen dezelfde dingen aan?

De antwoorden op deze vragen zullen heel direct en zeer persoonlijk zijn. Vervolgens kan door middel van testen aangegeven worden welke 'weg' het beste gevolgd kan worden. Stimulering van specifieke acupunctuurpunten, energie-centrum, of een speciaal voor dit doel uitgeteste Bach- of Basma remedie maakt de energie vrij, die hiervoor nodig is.

Behandelingen psycho-kinesiologie duren één uur en kosten € 90,- De frequentie is afhankelijk van de behoefte.

Toegepaste kinesiologie voor kinderen.

Toegepaste kinesiologie is zeer geschikt voor het onderzoeken en behandelen van kinderen. Kinderen kunnen vaak moeilijk, of geheel niet, uitleggen 'wat er scheelt', terwijl toch bijvoorbeeld uit hun gedrag blijkt dat er iets mis is. Via o.a. Bach- en Basma remedies is heel goed te achterhalen wat het achterliggende probleem is. Tegelijkertijd vormen deze bloesem - extracten een effectieve en volkomen veilige behandelmogelijkheid. Veel problemen bij kleine kinderen blijken te worden veroorzaakt doordat het immuunsysteem uit balans is geraakt door vaccinaties (DKTP, BMR, HIB) op zeer jonge leeftijd. Deze onbalans uit zich vaak in o.a. regelmatige verkoudheid, astmatische bronchitis, steeds terugkerende oorontstekingen, groei-, slaap- leer- en gedragsstoornissen en allergieën. Getest wordt of er inderdaad sprake is van deze verstoring. Vervolgens is behandeling middels de homeopathische potenties van de vaccinaties mogelijk. (zie ook www.tinussmits.nl)

Een behandeling toegepaste kinesiologie voor kinderen (tot 12 jaar) duurt 1 u. en kost € 50,-

>> naar boven